Produksjon

 

               Produksjon tidligere år:

2009 (fra start 5. juni) ca        3.244.000 kWh.
Gjennomsnitt 5 første år ca        8.342.926 kWh.
Gjennomsnitt 10 første år ca        8.271.889 kWh.
2020 ca      10.251.000 kWh.
2021  ca        8.680.000 kWh.
2022  ca        9.305.000 kWh.
2023  ca        7.708.000 kWh.
2024 (hittil) ca        2.859.000 kWh.

             

 

For inneværende år er produksjon som følger:

Januar  ca           816.000 kWh.
Februar  ca           741.000 kWh.
Mars  ca           568.000 kWh.
April (hittil) ca           734.000 kWh.
Mai 
Juni  
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Desember 

 Vinter.

Minstevannføring min. 100 l/sek.

Fra  og med 15. november og til og med 30 april  
kan det brukes inntil 4,3 m3/sek.


Målehøyde i kveld: 5271.

Turbin 1 går på 100 step, turbin 2 går på 100 step.

Det produseres ca 2040 kWh pr time.

Produksjon siste  døgn: 48.700 kWh.
  
 
                                                                                                     Sist oppdatert 23.04.2024 22:01  

   Grafene oppdateres ved månedsslutt.

     

 

             

 

  

 

        ---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------