Kontakt

Styreleder: Ola Vedal  ola.vedal@fjellstyrene.no
Nestleder: Tølløv Gravbrøt  gravbrot90@gmail.com
Styremedlem: Bjørn Svenning  bjoron3@hotmail.com
Styremedlem: Peter Asle Mona  pam@norsknavigasjon.no 
Ny eier av Gravbrøtfoss kraft AS: 
https://www.norskvannkraft.no/