Gravbrøtfoss kraft AS er et selskap dannet av grunneierne ved Gravbrøtfoss i Storåselva, Snåsa kommune, med formål å produsere naturvennlig og fornybar energi. Vi stod for utbyggingen selv, slik at verdiskapningen blir på lokale hender.

100 år etter at de første planer ble lagt, ble produksjon satt i gang.

Den startet 05.06.2009
.

Aksjene i Gravbrøtfoss kraft AS ble solgt til Norsk Vannkraft AS 15. november 2021.

                                                                                                         Sidene sist oppdatert 06.01.2022 20:52